Gymnázium v Liptovskom Hrádku

LOGO

- Udalosti

11. november 2016
Týždeň vedy a techniky
\ ďalšie informácie

25.-30. október 2016
Linz, Rakúsko. Majstrovstvá sveta seniorov v karate
\ ďalšie informácie

26. október 2016
Imatrikulácie prvákov
\ ďalšie informácie

25. október 2016
Krajské kolo postupovej súťaže mladých moderátorov – 39. ročník - Sárova Bystrica
\ ďalšie informácie

24. október 2016
Imatrikulácia primánov
\ ďalšie informácie

18. október 2016
Regionálne kolo postupovej súťaže mladých moderátorov
\ ďalšie informácie

14. - 15. október 2016
Celoslovenský festival umeleckého prednesu žien
\ ďalšie informácie


Stránky Gymnázia v Liptovskom Hrádku \ Aktualizácia: 21-09-2016
Revision: 219 \ 926ms
XHTML CSS CakePHP|POWER

(c)2005
babky/lksik