Gymnázium v Liptovskom Hrádku

LOGO

- Udalosti

30.jún-4. júl 2016
Majstrovstvá sveta ROBOCUP Junior v Lipsko, Nemecko
\ ďalšie informácie

13.-14. jún 2016
Celoslovenská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen
\ ďalšie informácie

14. jún 2016
exkurzia v hasičskej zbrojnici
\ ďalšie informácie

13. jún 2016
exkurzia - Rettenmeir Tatra Timber, s. r. o.

\ ďalšie informácie

31. máj 2016
Slovenské technické múzeum - Košice
\ ďalšie informácie

13. máj 2016
celoslovenské finálové kolo v jazykovej súťaži poézie, prózy a drámy
\ ďalšie informácie

10. – 11. máj 2016 Detva
kategória - študentky stredné školy
\ ďalšie informácie


Vítame Vás

na stránkach Gymnázia v Liptovskom Hrádku.Stránky Gymnázia v Liptovskom Hrádku \ Aktualizácia: 21-09-2016
Revision: 219 \ 945ms
XHTML CSS CakePHP|POWER

(c)2005
babky/lksik