Gymnázium v Liptovskom Hrádku

LOGO

- Udalosti

16. – 20. január 2017
Lyžiarsky výcvik – Žiarska dolina – chata Spojár
\ ďalšie informácie

19. január 2017
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
\ ďalšie informácie

18. január 2017
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
\ ďalšie informácie

11. január 2017
Výsledky súťaže EXPERT
\ ďalšie informácie

16. december 2016
Výchovný koncert
\ ďalšie informácie

15. december 2016
Deň otvorených dverí v Gymnáziu Liptovský Hrádok
\ ďalšie informácie

13. december 2016
Opäť sme sa prezentovali.
\ ďalšie informácie


Stránky Gymnázia v Liptovskom Hrádku \ Aktualizácia: 21-09-2016
Revision: 219 \ 979ms
XHTML CSS CakePHP|POWER

(c)2005
babky/lksik