Gymnázium v Liptovskom Hrádku

LOGO

- Udalosti

16. február 2017
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku
\ ďalšie informácie

15. február 2017
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
\ ďalšie informácie

14. február 2017
Pochvalný list dekanky pre Ing. Ivana Srbu, PhD
\ ďalšie informácie

10. február 2017
Návšteva štátnej tajomníčky ministerstva školstva Mgr. Oľgy Nachtmannovej, PhD.
\ ďalšie informácie

10. február 2017
Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku
\ ďalšie informácie

16. – 20. január 2017
Lyžiarsky výcvik – Žiarska dolina – chata Spojár
\ ďalšie informácie

19. január 2017
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
\ ďalšie informácie


Vítame Vás

na stránkach Gymnázia v Liptovskom Hrádku.
Gymnázium a jeho nezisková organizácia – občianske združenie HRADGYM sa uchádza o 2 % z Vašich daní, ktoré vo veľkej miere pomáhajú skvalitňovať a rozvíjať aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy študentov našej školy.

Ďakujeme

Vyhlásenie o poukázaní sumy nájdete v prílohe.
Prijímacie konanie 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 otvárame jednu triedu štvorročného gymnázia s počtom žiakov 26 a triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 20.

Termín podania prihlášky pre oba typy štúdia je rovnaký. Do 10. 4. 2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Do 20. 4. 2017 riaditeľ ZŠ odošle potvrdenú prihlášku na strednú školu.

Termín prijímacích skúšok pre obidva typy štúdia je 9. a 11. máj 2017.

Podrobné kritériá pre prijímanie žiakov na školský rok 2017/2018 nájdete v prílohe.

Stránky Gymnázia v Liptovskom Hrádku \ Aktualizácia: 21-09-2016
Revision: 219 \ 904ms
XHTML CSS CakePHP|POWER

(c)2005
babky/lksik