Gymnázium v Liptovskom Hrádku

LOGO

- Udalosti

4. apríl 2017
Krajské kolo SOČ
\ ďalšie informácie

3. – 4. apríl 2017
Okresné kolo umeleckého prednesu poézie a prózy

\ ďalšie informácie

31. marec – 2. apríl 2017
\ ďalšie informácie

28. marec 2017
Regionálne kolo súťaže Čo vieš o hviezdach
\ ďalšie informácie

24. marec 2017
Regionálne kolo vo volejbale dievčat
\ ďalšie informácie

23. marec 2017
Krajské kolo biologickej olympiády kategórie B
\ ďalšie informácie

21. marec 2017
Okresné kolo SOČ
\ ďalšie informácie


Vítame Vás

na stránkach Gymnázia v Liptovskom Hrádku.
Gymnázium a jeho nezisková organizácia – občianske združenie HRADGYM sa uchádza o 2 % z Vašich daní, ktoré vo veľkej miere pomáhajú skvalitňovať a rozvíjať aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy študentov našej školy.

Ďakujeme

Vyhlásenie o poukázaní sumy nájdete v prílohe.
Prijímacie konanie 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 otvárame jednu triedu štvorročného gymnázia s počtom žiakov 26 a triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 20.

Termín podania prihlášky pre oba typy štúdia je rovnaký. Do 10. 4. 2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Do 20. 4. 2017 riaditeľ ZŠ odošle potvrdenú prihlášku na strednú školu.

Termín prijímacích skúšok pre obidva typy štúdia je 9. a 11. máj 2017.

Podrobné kritériá pre prijímanie žiakov na školský rok 2017/2018 nájdete v prílohe.

Stránky Gymnázia v Liptovskom Hrádku \ Aktualizácia: 21-09-2016
Revision: 219 \ 890ms
XHTML CSS CakePHP|POWER

(c)2005
babky/lksik