Gymnázium v Liptovskom Hrádku

LOGO

- Udalosti

13. máj 2016
celoslovenské finálové kolo v jazykovej súťaži poézie, prózy a drámy
\ ďalšie informácie

10. – 11. máj 2016 Detva
kategória - študentky stredné školy
\ ďalšie informácie

29. apríl 2016
krajské kolo vedomostnej astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“
\ ďalšie informácie

13. - 15. apríl 2016
celoslovenské kolo súťaže ROBOCUP Junior
\ ďalšie informácie

14. apríl 2016
Úspešní riešitelia súťaže Matematický klokan
\ ďalšie informácie

12. – 13. apríl 2016
Celoštátne kolo
\ ďalšie informácie

12. - 13. apríl 2016
celoslovenské kolo súťaže Enersol
\ ďalšie informácie


Vítame Vás

na stránkach Gymnázia v Liptovskom Hrádku.Stránky Gymnázia v Liptovskom Hrádku \ Aktualizácia: 29-09-2015
Revision: 211 \ 761ms
XHTML CSS CakePHP|POWER

(c)2005
babky/lksik